• Taxipas keuring

    Snel & Goed gekeurd

Medische keuring taxipas

KIWA Taxipas keuring


Iedere taxichauffeur in ons land is verplicht in het bezit te zijn van een taxipas. Bij de aanvraag van de taxipas moet u een geneeskundige verklaring kunnen overleggen aan het KIWA. Hiervoor moet er een medische keuring door een gecertificeerde arbodienst of een BIG-geregistreerde bedrijfsarts met specialisme 'Arbeid- en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde' plaatsvinden.     

Deze medische keuring kunnen wij voor u verrichten.

De geneeskundige verklaring kunt u aanvragen bij KIWA. Na de keuring vult onze geregistreerde bedrijfsarts de geneeskundige verklaring in en krijgt u deze teruggestuurd.


Inhoud medische keuring


Tijdens deze keuring wordt uw bloeddruk gemeten en vindt er urineonderzoek plaats. Uw gezichtsvermogen wordt getest en u bespreekt de vragenlijst met de keuringsarts. Indien nodig zal de keuringsarts ook een lichamelijk onderzoek verrichten.

Ook bij een verlenging moet u gekeurd worden

Als u uw taxipas wilt verlengen moet u opnieuw aantonen dat u voldoet aan de eisen voor de afgifte van een chauffeurskaart. U dient dus opnieuw een geneeskundige verklaring aan te leveren. Door de wijziging van de regelgeving en de daaruit voortvloeiende continue screening hoeft u bij verlenging van uw chauffeurskaart niet opnieuw een VOG aan te leveren. Als uw chauffeurskaart verlopen is, moet u wél een nieuwe VOG aanleveren.


U neemt het volgende mee naar de keuring:

  • Geneeskundige verklaring KIWA.
  • Een plastic potje verse urine.
  • Identiteitsbewijs / rijbewijs / oude taxipas
  • Eventuele medicijnen en brieven van specialisten indien van toepassing.
  • Bril of lenzen (inclusief lenzenvloeistof).