• Perslucht keuring

  Voor bepaalde beroepen is een bodemsaneringskeuring vereist. Wij kunnen deze zogenaamde Crow A+B keuringen + aanvullende onderzoeken in een keer verrichten.
 • Medische keuring 
  Perslucht keuring

  Snel & goed gekeurd volgens de Crow richtlijn

Medische keuring Perslucht

Persluchtkeuring


Als u met perslucht werkt, dient u periodiek een persluchtkeuring te laten verrichten.
Eens in de vier jaar als u jonger bent dan 40 jaar, na uw 40e jaar om het jaar, na uw 50e elk jaar.

Wat moet u naar de medische keuring meenemen?:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Ingevulde vragenlijsten
 • Bril en/of lenzen
 • Medicatie + containertje met urine.

Medische Keuring:
 • Gesprek (bespreken ingevulde vragenlijst)
 • Bespreken mentale gesteldheid/gezondheid
 • Lichamelijk onderzoek (m.n. bewegingsapparaat)
 • Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 • Urineonderzoek
 • Longfunctietest
 • ECG (in rust)
 • Beoordeling door de keuringsarts

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. 

Op indicatie kunnen eventueel aanvullend een bloedonderzoek en een inspannings-ECG worden verricht. 

Hieraan zijn extra kosten verbonden, die met u besproken zullen worden.

De geldigheidsduur van de keuring is afhankelijk van uw leeftijd (zie boven).