Skip to main content
 • CBR keuring
  ​Medische aandoening

  Medische keuring CBR

Medische keuring CBR bij een medische aandoening

Voor het aanvragen, vernieuwen of verlengen van een rijbewijs (bij een medische aandoening zoals suikerziekte, epilepsie of andere medische aandoening die van invloed zou kunnen zijn op uw rijvaardigheid moet vaak een medische keuring plaatsvinden.


U vraagt hiervoor eerst gezondheidsverklaring voor het verlengen van uw rijbewijs aan. Ook bij de aanvraag van een rijexamen kan bij een medische aandoening een medische keuring worden verlangd van het CBR. 

Deze verklaring kunt u rechtstreeks bij het CBR aanvragen met behulp van uw DigID of anders kopen bij uw gemeentehuis.


Eigen verklaring en geneeskundig verslag

Op de gezondheidsverklaring staan vragen over aandoeningen die van invloed kunnen zijn op uw rijvermogen. Bijvoorbeeld of u last heeft (gehad) van epileptische aanvallen, duizeligheid of een verhoogde bloeddruk. U kunt deze vragen zelf beantwoorden en het formulier ondertekenen. 

Op grond van de door u ingevulde vragen op de gezondheidsverklaring stuurt het CBR u één of meerdere geneeskundige verslag die door een een arts van een arts moet worden ingevuld.


Wat is een ZD-code ?

Om uw keuringsformulier beter en sneller te kunnen verwerken zet het CBR uw keuringsformulier klaar met een ZD-code in Zorgdomein. En arts die aangesloten is bij Zorgdomein kan daarmee eenvoudig uw keuringsformulieren digitaal invullen en opsturen naar het CBR. Een groot voordeel hiervan is dat de keuringsformulieren direct bij het CBR zijn en niet meer zoek kunnen raken bij de post of in de postkamer of bij het inscannen bij het CBR. Uw arts ontvangt direct een ontvangstbevestiging. U kunt uw eigen keuringsformulieren terugzien in uw www.mijncbr.nl omgeving.


CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid

Tezamen met de door u ingevulde eigen verklaring en het geneeskundig verslag van de keuringsarts, bepaalt een medisch adviseur van het CBR of u geschikt bent om veilig een motorvoertuig te besturen. Is dat het geval, dan geeft het CBR de verklaring van geschiktheid af.


Meer informatie keuring en rijbewijs

Voor meer informatie over de keuringsprocedure voor het rijbewijs kunt u terecht bij het CBR. 

Met vragen over de benodigde documenten en kosten voor de aanvraag of vernieuwing van uw rijbewijs kunt u terecht bij uw gemeente.


Een CBR keuring in verband met een medische aandoening bestaat uit:

 • Gesprek met de keuringsarts.
 • Bloeddrukmeting in rust.
 • Urineonderzoek op de aanwezigheid van glucose (suiker).
 • Lichamelijk onderzoek door de keuringsarts.


U neemt mee naar de keuring:

 • Medisch verslag en ZD-code indien van toepassing, deze kunt u via de website van het CBR verkrijgen.
 • Een plastic potje verse urine.
 • Identiteitsbewijs / Rijbewijs.
 • Eventuele medicijnen en brieven van specialisten.
 • Bril of lenzen (inclusief lenzenvloeistof).