• Studeren in het Buitenland

    Wanneer je wilt gaan studeren in het buitenland verlangen sommige instanties  soms een medische verklaring.

Medische keuring studeren Buitenland

Voor het volgen van een studie of stage in het Buitenland verlangd de school of universiteit waaraan je wilt gaan studeren dat je een medische keuring  ondergaat. Soms wordt er specifiek aangegeven wat er allemaal moet worden onderzoch, maar soms kan ook worden volstaan met een eenvoudige medische verklaring  / Declaration of Health .


Alleen door een onafhankelijke arts

Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts.  Je huisarts zal keuze medische keuring daarom ook waaschijnlijk niet willen of kunnen verrichten. De arts moet een onafhankelijke beoordeling maken van jou medische situatie. 


Waarom is dit zo geregeld?

  • Je behandelend arts moet zich kunnen concentreren op de behandeling van zijn patienten. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan onder druk komen te staan wanneer een voor jou ongunstig oordeel moet worden gegeven en er een belangenconflict ontstaat. 


Voordat u  een medische keuring voor een Geneeskundige verklaring bij ons aanvraagt, 

vragen wij u eerst het volgende te doen.

Je vraagt aan de instantie die van jou een geneeskundige verklaring verlangt:

- of er niet kan worden volstaan met een verklaring van jezelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst

- of er een afschrift van het medisch dossier kan worden verzonden waarin belangrijke feiten over jouw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van het gezichtsvermogen etc.)


Indien bovenstaande niet mogelijk is, kan je contact met ons opnemen om een medische keuring voor je te verrichten.

Voorwaarden voor de afgifte van een geneeskundige verklaring:
- een duidelijke vraagstelling van de instantie die de geneeskundige verklaring verlangt.
- wij moeten voor de beantwoording van de bovenstaande vraagstelling kunnen beschikken over feitelijke informatie van jouw huisarts / specialist over over jou  gezondheidstoestand. Indien er bijzonderheden in jouw medische voorgeschiedenis voorkomen dan kan hiervoor jouw huisarts/specialist vragen om een afschrift van je medisch dossier. Dit kan veilig via Zorgmail. 
- wanneer wij medische informatie opvragen, zal dit moeten gebeuren met een medische machtiging en zijn er aanvullende kosten verbonden die de verstrekkende arts in rekening zal brengen. Het zelf opvragen en laten versturen van uw medische dossier scheelt u derhalve aanvullende kosten. 
Echter in veel gevallen is aanvullende informatie van uw behandelaar niet nodig en kunnen we na ons eigen onderzoek gewoon een  geneeskundige verklaring opstellen.


Een aantal voorbeelden van de medische keuringen die wij voor u kunnen verrichten