• Bodemsaneringskeuring

    Voor bepaalde beroepen is een bodemsaneringskeuring vereist. Wij kunnen deze zogenaamde Crow A+B keuringen + aanvullende onderzoeken in een keer verrichten.
  • Medische keuring 
    Bodemsanering Perslucht
    ​Grondverzet

    Snel & goed gekeurd volgens de Crow richtlijn

CROW A-B-C keuring

Keuring Bodemsanering


Wanneer een werknemer tijdens het werk in aanraking komt met verontreinigde grond kan dit risico’s met zich mee brengen. Elke werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigde grond heeft daarom recht op een periodiek medisch onderzoek. Daarnaast eisen werkgevers vanwege certificeringseisen en aansprakelijkheidskwesties ook dat de werknemers periodiek medisch gekeurd worden. Vroeger werd de inhoud van de keuring bepaald door de vervuilingklasse (T1, T2 en T3 in CROW 400). De nieuwe bodemsanering keuringseisen worden volgens de meest recente CROW 400 onder meer bepaald door de eisen die het werk stelt.


Drie klassen bodemsaneringskeuringen zijn:

 

Bodemsaneringskeuring Klasse A: Overdrukcabine

Deze keuring is bestemd voor werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken, die niet direct aan

verontreinigde stoffen worden blootgesteld en voor wie het niet nodig is om persoonlijke beschermingsmiddelen te

gebruiken.

 

Bodemsaneringskeuring Klasse B: Adembescherming
Deze keuring is bestemd voor werknemers die in vervuilde grond werken en die in staat moeten zijn beschermende

kleding en gelaatsmaskers te dragen. Daarnaast is deze keuring bestemd voor machinisten en chauffeurs die buitenlucht afhankelijke adembescherming moeten gebruiken.

 

Bodemsaneringskeuring Klasse C: Buitenlucht onafhankelijke ademlucht (persluchtkeuring)
Deze keuring is bestemd voor werknemers die met buitenlucht onafhankelijke adembescherming moeten kunnen werken. 

 


Medische geschiktheid conform de CROW richtlijnen.
Tijdens de keuring wordt u onderzocht op eventuele gezondheidsklachten en -risico’s en lichamelijke afwijkingen in het algemeen en in relatie tot uw arbeidssituatie. Om deze in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts een lichamelijk onderzoek. Ook worden uw bloeddruk, lengte en gewicht gemeten, uw bloed en urine onderzocht en uw longfunctie gemeten en worden uw oren en ogen gecontroleerd. In sommige gevallen vindt er ook nog een inspanningsonderzoek en een ECG plaats. Na de keuring ontvangt u bij medische geschiktheid een bewijs van goedkeuring in de vorm van een handig gelamineerd pasje ter grootte van een bankpas. Dit bewijs is conform de CROW richtlijnen 1 jaar geldig.


U moet naar alle GPO Bodemsaneringskeuringen meenemen:
 

• Vragenlijst.
• Potje urine
• Identiteitsbewijs
• Eventuele medicijnen
• Bril of lenzen (inclusief lenzenvloeistof)
• Bij inspanningstest: sportkleding met sportschoenen

 

Ontvang een herinnering wanneer uw medische geschiktheid afloopt.

Indien u of uw werkgever dit wenst kunt u een maand voordat uw medische geschiktheid afloopt een herinnering ontvangen, zodat u niet voor de vervelende situatie komt te staan dat uw pasje is verlopen en u hierdoor uw werkzaamheden niet mag verrichten of u de toegang wordt ontzegd.