• KNAF keuring

    Snel & Goed gekeurd

KNAF autosport keuring

KNAF keuring


Voor de afgifte van een KNAF licentie is een medische keuring vereist. Deze keuring dient jaarlijks te worden verricht voor rijders en navigatoren. Bij de medische keuring voor een Internationale licentie dient ook een ECG gemaakt te worden. Onder de 45 jaar mag dit een rust-ECG zijn. Boven de 45 jaar is een inspannings-ECG vereist. Wij kunnen deze medische keuring voor  u uitvoeren. 

Het keuringsformulier kunt u vinden in uw Mijn KNAF omgeving. Inloggen kan via de oranje button rechts boven op www.knaf.nl. Na de keuring ontvangt u het ingevulde rapport via een beveiligde e-mail. Dit rapport dient u zelf toe te voegen aan Mijn KNAF.

Inhoud medische keuring

Tijdens deze keuring wordt uw bloeddruk gemeten en vindt er urineonderzoek plaats. Uw gezichtsvermogen wordt getest en u bespreekt de vragenlijst met de keuringsarts. Indien nodig zal de keuringsarts ook een lichamelijk onderzoek verrichten.


U neemt het volgende mee naar de keuring:

  • Geneeskundige verklaring KNAF
  • Een plastic potje verse urine.
  • Identiteitsbewijs / rijbewijs / paspoort
  • Eventuele medicijnen en brieven van specialisten indien van toepassing.
  • Bril of contactlenzen (inclusief lenzenvloeistof).

Na de medische keuring krijgt u direct de medische verklaring mee.