• Adoptie keuring

    Voor een adoptieprocedure is vaak een medische keuring vereist. 
    Wij verrichten naast de standaard Nederlandse adoptiekeuringen volgens de criteria van de KNMG ook andere adoptiekeuringen.
  • Medische keuring Adoptie

    Wanneer u een kind wilt adopteren, is een medische keuring vaak een onderdeel van de procedure. Wij kunnen deze medische keuirng voor u en uw partner verrichten.


Adoptiekeuring volgens KNMG

Wanneer u een kind wilt adopteren, is een medische keuring vaak een onderdeel van de procedure. 

Onze medische praktijk verricht jaarlijks veel adoptie keuringen volgens de KNMG richtlijn, maar ook volgens de richtlijnen van andere instanties en landen. 

De KNMG is de Nederlandse artsenfederatie waar zeven medische beroepsorganisaties voor artsen en de vereniging van geneeskundestudenten zijn aangesloten. 


De KNMG heeft een richtlijn uitgegeven waarin punten zijn opgesomd waaraan de afgifte van een medische verklaring voor adoptie moet voldoen. De adoptie keuring wordt conform deze richtlijn uitgevoerd. De exacte inhoud van de keuring is mede afhankelijk van het land van waaruit u een kind wilt adopteren.

Wat mee te nemen naar de keuring:
- Keuringsformulier Raad voor de Kinderbescherming of keuringsformulier van het adoptiebureau of betreffende organisatie.
- Identiteitsbewijs
- Indien u een medische voorgeschiedenis heeft: uitdraai van relevantie medische gegevens uit uw huisartsen journaal. U kunt hierom vragen bij uw huisarts. Wij zijn aangesloten bij zorgdomein en zorgmail zodat uw medisch dossier AVG proof ook digitaal kan worden verzonden. Na de keuring zal uw medisch dossier worden vernietigd en zullen alleen de medische gegevens voor de adoptie keuring worden opgeslagen.


Voordelen:

- Naast de standaard Nederlandse adoptiekeuringen volgens de KNMG verrichten wij ook andere adoptiekeuringen, afhankelijk van instantie en land.

- Korte wachttijden, avondspreekuren.

- Direct online een afspraak maken.

- Aanlevering aanvullende medische gegevens zijn (indien gewenst) eenvoudig via Zorgmail of Zorgdomein te realiseren.
Heeft u een andere adoptie keuring nodig ?

Wanneer u een andere adoptie keuring nodig heeft die niet volgens de KNMG richtlijn moet plaatsvinden, dan kunt u waarschijnlijk ook bij ons terecht. Door onze lokalisatie in een ziekenhuis zijn eventueel noodzakelijke aanvullende onderzoeken en vereisten snel geregeld. Sommige landen vragen aanvullende onderzoeken zoals een rontgenfoto, uitgebreid bloedonderzoek of hartfilmpje. Neem gerust contact met ons op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.