• Rijbewijs keuring 75+

CBR keuring 75+

Vanaf het vijfenzeventigste jaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats. 

Deze regelmatige keuring is bedoeld om ook ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen.

De keuring vindt elke vijf jaar plaats en is verplicht. 

Vanaf het vijfenzeventigste jaar heeft u voor de aanvraag van het rijbewijs altijd een verklaring van geschiktheid nodig.  


Gezondheidsverklaring

U kunt deze gezondheidsverklaring met uw DigiD bij het CBR aanvragen en downloaden. Als u niet zo bedreven bent met de computer kunt de gezondheidsverklaring ook kopen bij uw gemeentehuis.

De ja/nee vragen van gezondheidsverklaring vult u in en stuurt u per post of digitaal op naar het CBR. Op basis van uw gezondheidsverklaring stuurt het CBR u keuringsformulieren. Wanneer u meerdere vragen met ja hebt moeten beantwoorden kan het zijn dat u ook meerdere keuringspapieren van het CBR ontvangt.

Met de keuringspapieren die door een algemeen arts moeten worden ingevuld kunt u bij ons terecht. Voor een keuring door een specialist, zoals oogarts of internist, zult u apart een afspraak moeten maken. Het CBR heeft hiervoor lijsten met specialisten die keuren voor het CBR.


De Medische Keuring

Tijdens de medische keuring beoordeelt de keuringsarts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom.
Uw bloeddruk zal worden gemeten en uw urine zal worden gecontroleerd.
Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel met bril/contactlenzen.

U dient daarom naar de keuring mee te brengen:
- De keuringspapieren die u van het CBR heeft gekregen naar aanleiding van de door u ingevulde eigenverklaring.
- Medicatie die u gebruikt
- Uw bril indien u brildragend bent
- Uw oude rijbewijs
- Een plastic potje (verkrijgbaar bij apotheek & drogist) met verse urine

Zorgdomein
Onze medische praktijk is aangesloten bij Zorgdomein. Met deze Zorgdomein code (ZD code: die bestaat uit hoofdletters, cijfers en kleine letters, bijvoorbeeld 3ERt5Fg3y) kunnen wij uw keuringsformulieren digitaal invullen en direct digitaal versturen naar het CBR. Hierdoor kan uw keuring nooit meer zoekraken bij het CBR waardoor u geen onnodige tijd verliest.

De kosten voor de medische keuring bedragen:

€ 69,95 incl Btw.
En Dan ?
Op basis van het ingevulde formulier Eigen verklaring en het geneeskundig verslag van de keuringsarts beslist de medisch adviseur van het CBR uiteindelijk of u rijgeschikt bent.
Zo ja, dan geeft het CBR de Verklaring van geschiktheid af. Vervolgens kan de gemeente een rijbewijs voor maximaal vijf jaar verstrekken.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van het CBR: www.cbr.nl